Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Dočasná změna jízdních řádů z důvodu pokládky nového povrchu od 25.11.2021 - 5.11.2021

Informační vývěska

Jízdní řád linka 332

Jízdní řád linka 753

Jízdní řád linka 485

Jízdní řád linka 438


Publikováno 19. 10. 2021 13:06
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Nabídkové řízení na pronájem bytu 1+kk v ul. Pražská č.p.16 Netvořice

Nabídkové řízení na pronájem bytu 1 + kk v ul. Pražská č.p. 16.pdf


Publikováno 13. 10. 2021 16:18
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Pozvánka 80. výročí vystěhování Benešovska a Neveklovska za 2. světové války

Plakát - 80. výročí vystěhování.jpg

 

Pozvánka 80. výročí vystěhování - výstava a setkání 28. 10. 2021 muzeum Jílové_Stránka_2.jpg


Publikováno 11. 10. 2021 16:29

Vánoční koncert Moniky Absolonové v Netvořicích 4.12.2021

Vánoční koncert Moniky Absolonové v Netvořicích 4.12.2021.pdf


Publikováno 6. 10. 2021 13:32

Provozní doba sběrného místa v Netvořicích od října 2021 do konce března 2022

Oznamujeme, že od října 2021 do konce března 2022 bude sběrný dvůr v Netvořicích otevřen v době: středa od 14:30 do 16:30 hodin, sobota od 9:00 do 11:00 hodin.


Publikováno 4. 10. 2021 14:58

Jednání vlády 27. 9. 2021 + mimořádná a ochranná opatření MZ ČR

výsledek z dnešního jednání vlády, novelizovaná mimořádná a ochranná opatření MZDR.

 1.   Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a služeb
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

 2.  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o ochraně dýchacích cest při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
  (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)

Vláda na svém dnešním jednání odsouhlasila dílčí změny v protiepidemických opatřeních od čtvrtka 30. září. Týkají se hlavně kolektivů a testování:

 • od 30. září rozvolní opatření týkající se testování. Neočkované děti, které splní podmínky, nebudou potřebovat test na různé volnočasové a sportovní aktivity. Základním kritériem pro rozvolnění bude stálý kolektiv. V praxi to znamená, že skupina dětí z jedné školy, která pojede na školní výlet do zoo, muzea, galerie, do divadla a podobně, test potřebovat nebude. Pokud by se akce účastnily děti z vícero škol, test potřebují. Povinností bude vedení docházky účastníků.
 • K rozvolnění dochází také u sportovní přípravy profesionálních i amatérských sportovců. Pokud je účast do 20 osob a kolektiv není proměnlivý, test nebude potřeba. Pokud se na aktivitě setkávají pokaždé jiní lidé, test potřeba bude.
 • Vláda schválila také časově omezené opatření týkající se nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny, kdy bude povinnost mít ve volební místnosti nasazenou ochranu dýchacích cest tak, jak je tomu například v obchodě nebo veřejné dopravě. Výjimku budou mít pouze ti, kteří ji mají i v jiných případech – tedy lidé, kteří nemohou mít respirátor ze zdravotních důvodů nebo třeba lidé s poruchou autistického spektra.
 • Vláda schválila jedno ochranné opatření, a to, že od 30. září reaguje na rozsudek Městského soudu v Praze, který řekl, že nelze odlišovat v rámci udělování víz různé skupiny osob. Nově se připouští bez omezení, aby zastupitelské úřady projednaly žádosti cizinců z třetích zemí o dlouhodobá víza.

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-27--zari-2021-190898/

Tisková konference - video zde: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-navrh-rozpoctu-se-schodkem-376-6-mld-kc/2094198?

nebo zde (začátek čas 01:04) https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tiskova-konference-po-jednani-vlady-40373258

Předmětná mimořádná a ochranná opatření MZ ČR jsou publikována zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/


Publikováno 29. 9. 2021 13:53

Ordinační hodiny u praktického lékaře v měsíci říjnu

Ordinační hodiny ŘÍJEN 2021.pdf


Publikováno 29. 9. 2021 13:51

Daruj knihy do netvořické knihovny

Daruj knihy do knihovny.jpg


Publikováno 22. 9. 2021 9:20

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8.-9.října 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021.

pátek 8. října 2021 budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hod., v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hod. Do Poslanecké sněmovny se volí ve 14 volebních krajích, kde se vybírá celkem 200 poslanců na dobu čtyř let. Volit může každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 18 let. Kandidovat může každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Kde lze o voličský průkaz žádat

 • obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Co se uvádí v žádosti

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu.

 

Jak a do kdy lze žádost podat

Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením na příslušný úřad dle místa trvalého pobytu do 1. října 2021

 • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad dle místa svého trvalého pobytu, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

 

Kdy volič průkaz dostane

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (nejdříve 23. září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na základě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

Postup ve volební místnosti

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 

Dokumenty ke stažení:

Písemná  žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

 

Více informací najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

 


Publikováno 12. 9. 2021 18:13

Podzimní akce v místní knihovně

Podzimní tvoření pro děti

Podzimní tvoření pro dospělé


Publikováno 9. 9. 2021 10:54

Novější 1