Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


2 Starší

Nová kardiologie v Týnci nad Sázavou

Kardiologie Týnec.jpg


Publikováno 22. 5. 2023 17:53

Praktický lékař v Netvořicích

Ordinace praktického lékaře žádá všechny pacienty, aby ke komunikaci s ordinací použili sms zprávy nebo e-mail.

Během ordinačních hodin není možné, vzhledem k počtu pacientů, neustále zvedat telefony. Lékař nebo sestra se vám určitě ozvou.

 

Městys Netvořice oznamuje, že ordinace praktického lékaře v žádném případě v Netvořicích neukončuje svoji činnost.

 

 


Publikováno 14. 2. 2023 12:01

KOMPOSTÉRY PRO NETVOŘICE

 

KOMPOSTÉRY PRO NETVOŘICE

Z důvodu neustále se zvyšující ceny za skládkovné a svoz směsného komunálního odpadu plánuje městys Netvořice rozšířit systém třídění o nádoby na biologicky rozložitelný odpad.

V těchto dnech připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci z 24. výzvy Ministerstva životního prostředí na pořízení kompostérů o objemu 1 200 litrů, které zdarma poskytneme všem občanům Netvořic a místních částí.

Prosíme, abyste svůj zájem o kompostér nahlásili co nejdříve na email: info@netvorice.cz, tel.: 601 386 314.

Věříme, že tímto krokem dojde nejen ke snížení produkce komunálního odpadu a tím i snížení ceny za skládkovné a svoz odpadu, ale také vyjdeme vstříc všem, kteří mají zájem o ekologickou likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.

plakát - kompostéry2.png

 


Publikováno 1. 2. 2023 16:47

Datové schránky pro podnikající fyzické osoby nebo pro právnické osoby od roku 2023

Datové schránky pro podnikající fyzické osoby nebo pro právnické osoby od roku 2023

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO).
DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon
č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

Dle této nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro
podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka
(dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci
o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku
nelze znepřístupnit.

Pro více informací o datových schránkách doporučuji navštívit webové stránky
www.chcidatovku.cz a pro přihlášení do datových schránek
www.mojedatovaschranka.cz. Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.

 

Datovka_letak.pdf

Datová schránka_2.pdf

IDENTITA OBČANA.pdf


Publikováno 21. 11. 2022 16:53

Středočeský kraj spustí přijímání žádostí o kotlíkové dotace

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový. Více v textu uvnitř. 


Publikováno 1. 6. 2022 15:51

Odklad "zákazu kotlů 1. a 2. třídy"

Senát Parlamentu ČR schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o 2 roky, tj. tyto stacionární zdroje lze ve výše uvedených stavebních objektech provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší až do 31. 8. 2024. Od 1. září 2024 bude provoz těchto zdrojů i ve výše uvedených stavebních objektech zakázán a bude sankcionovatelný podle zákona o ochraně ovzduší.

Senát Parlamentu ČR schválil návrh předložený Poslaneckou sněmovnou v totožném znění, bez vrácení s pozměňovacími návrhy, to znamená, že nyní bude schválená novela předložena k podpisu prezidentu republiky, který má na podpis 30 dnů, případně může uplatnit tzv. suspenzivní veto (s ohledem na průběh legislativního procesu, by byl návrh opětovně schválen). Lze tedy již konstatovat, že k odkladu zákazu vymezeného výše dojde s účinností od 1. července 2022, tj. dojde k úpravě původního "všeobecného zákazu", který měl začít platit od 1. září 2022, od 1. září se zákaz vztahuje na objekty, které nejsou určeny jako rodinný dům, bytový dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci.

Pro informaci zde také předkládám nové znění ustanovení § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší, v němž je novela obsažena (změny vyznačeny tučně).

"(16) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je spalovací stacionární zdroj podle věty první provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. srpna 2024."


Publikováno 20. 5. 2022 9:22

Kotlíková dotace

Informační materiály k finančním příspěvkům na výměnu starých nevyhovujících kotlů z programu kotlíkových dotací, které připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově.

O podporu na výměnu neekologického kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %.

Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy ještě před jejich zákazem.

 

Kotlíková dotace - plakát.pdf


Publikováno 12. 5. 2022 13:51

Služba pro seniory a chronicky nemocné

Oznamujeme, že zájemci o speciální službu pro seniory a chronicky nemocné spočívající ve vyzvedávání léků v lékárně a jejich donášce domů mohou kontaktovat terénní sociální pracovnici pí. Hanu Kronovetrovou přímo na telefonním čísle 733 741 028.


Publikováno 26. 10. 2020 11:43

2 Starší