Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Zápisy ze zasedání zastupitelstva vč.podkladů k projednávaným bodům aktuálního zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.10.2023

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva konaného 16.10.2023

 

 

Jednací řád Zastupitelstva městyse Netvořice

 

Podklady k nejbližšímu zasedání zastupitelstva městyse, tj. 11.12.2023

K bodu č.3 Program zasedání 11.12.2023.pdf

K bodu č.4 Usnesení 16.10.2023.pdf

K bodu č.5 Návrh usnesení zpráva finančního výboru.pdf

K bodu č.5 Zpráva ze schůze finančního výboru 23.11.2024.pdf

K bodu č.6 Informace o schváleném, očekávaném a skutečném plnění rozpočtu roku 2023 dle výkazu FIN k 31.10.2023.pdf

K bodu č.6 Návrh pravomocí rady k provádění rozpočtových opatření v roce 2024.pdf

K bodu č.6 Návrh rozpočtu na rok 2024.pdf

K bodu č.6 Návrh usnesení rozpočet městyse na rok 2024.pdf

K bodu č.7 Komentář k návrhu střednědobého výhledu 2025_2026.pdf

K bodu č.7 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Netvořice na roky 2025-2026.pdf

K bodu č.8 Návrh usnesení Mezitímní závěrka k 30.9.2023.pdf

K bodu č.8 Výkazy k mezitímní závěrce městyse k 30.9.2023.pdf

K bodu č.9 Návrh usnesení Finanční vypořádání dotace poskytnuté v r.2023 TJ Sokol Netvořice.pdf

K bodu č.10 Finanční vypořádání dotace Posázaví 2023.pdf

K bodu č.10 Návrh usnesení Finanční vypořádání dotace poskytnuté Posázaví o.p.s v roce 2023.pdf

K bodu č.11 Návrh usnesení k bodu veřejnoprávní smlouva o poskytnutí NIV dotace s Posázaví o.p.s. 2024.pdf

K bodu č.11 Návrh veřejnoprávní smlouvy_neinvesticni_dotace_Posázaví.pdf

K bodu č.11 Žádost Posázaví o dotaci v r.2024.pdf

K bodu č.12 Návrh usnesení mimořádné odměny zastupitelů.pdf

K bodu č.13 Informace o rozpočtových opatřeních, stavech účtů.pdf

K bodu č.13 Návrh rozpočtového opatření č.12_2023.pdf

K bodu č.14 Návrh usnesení Dodatek č. 3 k servisní smlouvě.pdf

K bodu č.15 Návrh usnesení kalkulace vodného pro rok 2024.pdf

K bodu č.15 Příloha kalkulace vodného pro rok 2024.pdf

K bodu č.16 Návrh usnesení kalkulace stočného pro rok 2024.pdf

K bodu č.16 Příloha kalkulace stočného 2024.pdf

K bodu č.17 Návrh usnesení dohoda o spolupráci s CETIN.pdf

K bodu č.18 Návrh usnesení záměr prodeje pozemku p.č.514_2 v k.ú. Dunávice.pdf

K bodu č.18 Příloha ortofoto.pdf

K bodům č.19,20,21,22,23 Návrh usnesení.pdf

K bodu č.19 Návrh OZV č.1_2023.pdf

K bodu č.20 Návrh OZV č.2_2023.pdf

K bodu č.21 Návrh OZV č.3_2023.pdf

K bodu č.22 Návrh OZV č.4_2023.pdf

K bodu č.23 Návrh OZV č.5_2023.pdf