Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Zápisy ze zasedání zastupitelstva vč.podkladů k projednávaným bodům aktuálního zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 16.9.2019

Zápis ze zasedání ZM 16.9.2019.pdf

 

Podklady k projednávaným bodům aktuálního připravovaného zasedání zastupitelstva, tj. 9.12.2019

K bodu č.1 Program zasedání zastupitelstva dne 9.12.2019.pdf

K bodu č.4 Usnesení ze zasedání ZM 16.9.2019.pdf

K bodu č.5 Zpráva finančního výboru.pdf

K bodu č.5 Zpráva finančního výboru_usnesení.pdf

K bodu č.6 Informace o schváleném, očekávaném a skutečném plnění rozpočtu roku 2019 a to prostřednictvím výkazu FIN k 31.10.2019.pdf

K bodu č.6 Návrh pravomocí rady v roce 2020.pdf

K bodu č.6 Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2020.pdf

K bodu č.6 Rozpočet městyse na rok 2020_usnesení.pdf

K bodu č.7 Komentář k návrhu středněhobého výhledu 2021_2022.pdf

K bodu č.7 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Netvořice na roky 2021-2022.pdf

K bodu č.7 Střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2021_2022_usnesení.pdf

K bodu č.8 Rozpočtová opatření.pdf

K bodu č.9 Mezitímní závěrka k 30.9.2019 usnesení.pdf

K bodu č.9 Výkazy k 30.9.2019.pdf

K bodu č.10 Finanční vypořádání dotace poskytnuté v r.2019 Posázaví o.p.s.pdf

K bodu č.11 Návrh usnesení veřejnoprávní smlouva o poskytnutí NIV dotace s Posázaví o.p.s..pdf

K bodu č.11 Žádost o dotaci Posázaví o.p.s.pdf

K bodu č.12 Zařazení městyse do území působnosti MAS Posázaví_usnesení.pdf

K bodu č.13 Finanční vypořádání dotace poskytnuté v r.2019 TJ Sokol Netvořice.pdf

K bodu č.14 Usnesení ke zprávě z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019.pdf

K bodu č.14 Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření městyse za r.2019.pdf

K bodu č.15 DSO BENE-BUS Rozpočet na rok 2020.pdf

K bodu č.15 DSO BENE-BUS usnesení.pdf

K bodu č.15 Střednědobý výhled rozpočtu DSO BENE_BUS.pdf

K bodu č.16 kalkulace vodné 2020.pdf

K bodu č.16 Příloha 1 vodné 2020 s 15% dph.pdf

K bodu č.16 Příloha 2 vodné 2020 var. s 10 % dph.pdf

K bodu č.17 Kalkulace stočné pro rok 2020.pdf

K bodu č.17 Příloha 1.pdf

K bodu č.18 OZV č.2_2019 o stanovení systému_komunální odpad.pdf

K bodu č.18 Usnesení k OZV č.2_2019.pdf

K bodu č.19 OZV č.3_2019_místní poplatek ze psů.pdf

K bodu č.19 Usnesení k OZV č.3_2019.pdf

K bodu č.20 OZV č.4_2019 o poplatku za komunální odpad.pdf

K bodu č.20 Příloha č.1.pdf

K bodu č.20 Usnesení k OZV č.4_2019.pdf

K bodu č.21 OZV č.5_2019 o místním poplatku z pobytu.pdf

K bodu č.21 Usnesení k OZV č.5_2019.pdf

K bodu č.22 OZV č.6_2019 o poplatku za .pdf

K bodu č.22 Příloha č.2.pdf

K bodu č.22 Usnesení k OZV č.6_2019_o místním poplatku za užívání veřej.prostranství.pdf

K bodu č.23 OZV č.7_2019 o místním poplatku ze vstupného.pdf

K bodu č.23 Usnesení k OZV č.7_2019 o místním poplatku ze vstupného.pdf

K bodu č.24 Záměr prodeje části pozemku v k. ú Netvořice.pdf

K bodu č.25 Usnesení záměr prodeje části pozemku p.č.510_1 v k.ú. Dunávice.pdf

K bodu č.26 Usnesení Modernizace vybavení školní kuchyně.pdf

K bodu č.27 Doplnění _cíl 2.pdf

K bodu č.27 Doplnění_cíl 3.pdf

K bodu č.27 Usnesení Doplnění programu rozvoje městyse na období 2019_2025.pdf