Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Spolky > Včelaři

Včelaři

Český svaz včelařů, o.s.

Základní organizace Netvořice


Motto:  „Kdyby nebylo včel, do čtyř let bychom přestali existovat“

(údajný citát Alberta Einsteina, jehož text zdůrazňuje především opylovací činnost včel)

Kontakty:

Petr Vodehnal st. (předseda)     

Tel.: 732934607

Antonín Tůma st. (jednatel)         

Tel.: 606833752

Marie Mrakešová (pokladník)     

Tel.: 722805327

HISTORIE

Počátek organizovaného včelaření v Netvořicích spadá do r. 1921, kdy byl v obci založen „Včelařský spolek pro Netvořice a okolí“. V době založení měl 20 členů, prvním předsedou se stal Antonín Svašek, jednatelem pak Václav Zvěřina. (Udaje jsou čerpány z časopisu Vltavské proudy, ročník II., str. 7, vydaného dne 20.4.1923)

S výjimkou let 1942-45, kdy byly Netvořice zahrnuty s okolními obcemi do výcvikového prostoru zbraní SS  a kdy byla většina obyvatel z obce nuceně vystěhována, působí včelařský spolek od svého založení do současnosti. Bohužel, písemné záznamy o jeho činnosti časem zmizely a ani v obecní kronice žádná
zmínka o včelařích nebyla nalezena. Jen díky pamětníkům můžeme připomenout alespon některé dlouholeté funkcionáře, přátele Františka Červenku, Františka Nerada, Miloslava Vrbovce, Josefa Vrbovce. (Pozn. pro nevčelaře: včelaři mezi sebou používají oslovení „přítel“)

K historii včelaření na Netvořicku určitě patří i vybudování „školního“ včelína v areálu ZŠ. Vznikl v polovině 60.let minulého století, (za vydatné podpory tehdejšího ředitele školy p. Ladislava Kotka a pomoci  učitele p. Josefa Vrbovce. Nový včelín byl osazen pěti novými úly a vybaven všemi potřebnými pomůckami pro práci se včelami.

Od této doby až dodnes nepřetržitě funguje při ZŠ včelařský kroužek mládeže. V jeho vedení se postupně vystřídali přátelé V. Čížek, Fr. Červenka, J. Hejný a od r. 1980 až dosud kroužek vede př. V. Slabý.

V minulosti se mladí včelaři zúčastnovali úspěšně oblastních kol včelařské soutěže pro mládež a několik bývalých členů kroužku se dodnes aktivně včelaření věnuje.

SOUČASNOST

Na podzim r. 2011 měla naše organizace 13 členů, (s věkovým průměrem 61 let), plus včelařský kroužek mládeže při ZŠ.

Zazimovali jsme celkem cca 280 včelstev.

Včelaříme v lokalitách Netvořice, Všetice, Radějovice, Tuchyně, Dalešice, Maskovice, Břežany a Soběšovice.

Včela medonosná se svou opylovací činností podílí přímo i nepřímo na zajištění jedné třetiny lidské výživy. Proto je důležité rovnoměrné rozmístění včelstev ve venkovské krajině. S ohledem na plošnou výměru v km2 a počet chovaných včelstev, je v katastru působnosti ZO Netvořice zhruba dvojnásosobný počet včelstev na 1km2, než je udáván celorepublikový průměr. (V celé ČR je průměrně 6-7 včelstev na 1 km2)

Z těchto údajů vyplývá, že opylovací činnost včel, nepostradatelná pro ovocné stromy, keře, kulturní plodiny, byliny a květiny, je v našem regionu dostatečně zajištěna.


AKTUALITY

- Výroční členská schůze ZO se koná v so 1.3.2014 od 9.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Netvořice

- vzorky zimní měli odevzdejte v tubusech jednateli v termínu čt 6.2. až so 8.2. 2014

- v neděli, dne 15.9.13, se koná v době od 9.00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse členská schůze ZO. (Vyplněné žádosti o dotaci 1.D. s sebou)

- do pondělí 10.6.13 nahlašte jednateli Vaše požadavky na léčiva pro podzimní ošetření včelstev, tzn. VARIDOL + fumigační pásky                                                                                                                                                                                

-  do neděle 7.4.t.r. nahlašte jednateli Vaše požadavky na léčiva pro podletní ošetření včelstev. Jedná se o FORMIDOL 40 (odpar.desky s kys. mravenčí)  a GABON PA 1,5mg (pásky)           

- v sobotu 16.3. se v salonku restaurace "Na Radnici" koná od 15.00 hod. pracovní schůzka členů ZO. Na programu je předání léčiv a instruktáž k nařízenému jarnímu ošetření  nátěrem zavíčkovaného plodu.

- v sobotu 23.2.13 se v zasedací místnosti Úřadu městyse Netvořice koná od 14.00hod. výroční členská schůze. Účast nutná.

- 17.1.13 si vyzvedněte u jednatele papír. tubusy na zimní měl, vzorky měli odevzdejte v termínu od 30.1. do  3.2.13.

- 3. ošetření včelstev aerosolem bude provedeno v sobotu 8.12.12, v případě nepříznivého počasí se ošetření uskuteční následující sobotu tzn. 15.12.12

- V termínu od soboty 24.11. do  čtvrtku 26.11.2012 si u pokladní vyzvedněte vyúčtování dotace 1.D.(na "zazimování včelstev")

- Od soboty 22.9.2012  je možné si u jednatele vyzvednout VARIDOL +fumigační pásky pro podzimní léčení.

-V sobotu , dne 15.9.2012 , v 14.30 hod., se koná členská schůze ZO. Přineste vyplněné žádosti o dotaci 1.D.(Formulář nsjdete v příloze časopisu č.8/2012) Následovat bude odborná přednáška př. Jana Šímy na téma "Ošetřování včelstev během kalendářního roku". Schůze i přednáška bude v zasedací místnosti Úřadu městyse, účast žádoucí.

 - V sobotu, dne 15.9. 2012, od 9.00 do 14.00 hod., si vyzvedněte  u jednatele objednaná léčiva pro nadcházející období 

- Objednávky léčiv pro rok 2012 předejte jednateli do 21.5.2012
Jedná se o GABON PA 92, VARIDOL 5 ml , fumigační pásky, FORMIDOL 40 mg. Pro tlumení varoázy    je  schválen rovněž přípravek APIGUARD ( bližší informace ve Včelařství č.1 a 5/2012