Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Muzeum

Muzeum

Muzeum

Kontakt Korespondenční adresa:

Městské muzeum Netvořice
Muzejní 46
257 44 Netvořice

mobil: +420 601 386 314

telefon: 317 789 203

e-mail: info@netvorice.cz

web: www.netvorice.cz

PO DOBU REKONSTRUKCE JE MĚSTSKÉ MUZEUM V ROCE  2021 UZAVŘENO!

 

_________________________________________________________________

Výroční zpráva Městského muzea v Netvořících za rok 2012

Statut Městského muzea:

Na zasedání zastupitelstva městyse 12. 12. 2012 byl doplněn a upraven Statut Městského muzea v Netvořicích (platný od 1. 1. 2009). Jeho celé znění je možné si přečíst na webových stránkách muzea.

Knihovna:

V roce 2012 bylo zapsáno 23 přírůstků. Knihovna obsahuje nyní 1334 titulů. Knihy zapsané do příruční knihovny pocházejí z darů.

Muzejní sbírky:

V průběhu roku 2012 byly zapsány všechny zinventarizované předměty z oborové sbírky Numizmatika do Centrální evidence sbírek ministerstva kultury ČR. Došlo také k aktuální úpravě údajů a aktualizaci evidence sbírek Městského muzea v CES.

Prezentace:

Městské muzeum se podílelo zápůjčkou dvou kusů Týnecké kameniny na vánoční výstavě Betlémů Podblanického muzea, která trvala do ledna 2012.

V průběhu roku byly zpřístupněny a zoptimalizovány webové stránky Městského muzea a fungují jako součást nových webových stránek městyse Netvořice.

Pravidelně byla obměňována vývěsní skříňka v prostoru autobusové zastávky, kde je možné se dozvědět o aktuálním dění v muzeu nebo v jiných kulturních zařízeních regionu. Zvlášť sledované jsou obrázky z návštěvy dětí mateřských nebo základních škol.

Městské muzeum pravidelně přispívá do Zpravodaje Netvořicka.

Návštěvnost:

V roce 2011 navštívilo muzeum celkem 417 zájemců, z toho 218 platících. Návštěvu samotných výstav bez prohlídky muzea využilo 56 lidí.

Byly učiněny 3 badatelské návštěvy a 2 výpůjčky.

Spolupráce s Mateřskou a Základní školou:

Také v roce 2012 pokračovala úspěšně započatá spolupráce s místní mateřskou a základní školou. Děti z předškolní třídy MŠ chodí na prohlídku muzea již pravidelně a muzeum navštívily také děti ze školní družiny. Děti ze základní školy si přišly zejména prohlédnout vzpomínkovou výstavu k 70. výročí vystěhování Netvořicka za 2. světové války.

Akce muzea:

V rámci cyklu „Ohlédnutí“ vzpomínková výstava k 70. výročí nuceného vystěhování Netvořicka za 2. světové války.

Výstava k 130. Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Netvořicích.

V Netvořících 25. února 2013 Helena Karešová

_____________________________________________________________________________________

Historie muzea

Muzeum vzniklo zásluhou Muzejního spolku pro zachování památek Netvořic a okolí, jehož ustavující schůze se konala 1. listopadu 1919. Koncem roku 1922 měl Muzejní spolek 126 členů. Hlavními podporovateli vznikajícího muzea byla netvořická obec a pražský „Spolek rodáků z Netvořic a okolí“. Základ sbírek tvořily většinou dary od členů Spolku rodáků. V roce 1924 přidělilo obecní zastupitelstvo muzeu a jeho rozrůstajícím se sbírkám domek se zahrádkou v prostoru bývalého panského dvora. Ten byl v roce 1931 rozšířen a přibylo také patro. Tím dostala budova muzea dnešní podobu.

historický snímek muzea

Do začátku 2. světové války pracovali členové Muzejního spolku na zušlechťování a doplňování sbírek, především se podařilo získat ojedinělou sbírku výrobků zaniklé manufaktury na kameninu v Týnci nad Sázavou. Tato činnost byla násilně přerušena okupací a následným nuceným vystěhováním Netvořicka. Muzejní sbírky byly převezeny ve spěchu do Benešova. Po konci války s návratem vysídlených Netvořáků začal opět pracovat Muzejní spolek. Jeho zásluhou se v roce 1947 většina muzejních exponátů vrátila zpět. V roce 1952 po zastavení činnosti spolku přešla správa muzea pod netvořickou obec.

V devadesátých letech minulého století začalo docházet k postupné rekonstrukci budovy muzea a lepšímu uspořádání sbírek. Byla také obnovena činnost rodáckého spolku, který znovuvznikl pod jménem „Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořících“.

Týnecká kamenina

Pohled do sbírek Týnecké kameniny (Sbírka fotodokumentace, Měst. muzeum Netvořice)

Týnecká kamenina

Tato stálá expozice je tvořena sbírkou unikátní kameniny z blízké továrny v Týnci nad Sázavou. Jsou v ní vystaveny nejen samotné výrobky jako talíře, mísy, kachle apod., ale také informace o týnecké manufaktuře a jejích majitelích. O získání unikátní kameniny pro muzeum se zasloužili především členové Muzejního spolku a Spolku rodáků z Netvořic ve 20. a 30. letech dvacátého století.

Něco z historie manufaktury v Týnci nad Sázavou

K započetí výroby kameniny přispěla především ve druhé polovině 18. století snaha po hospodářské soběstačnosti a Josefem II. vydané patenty o zrušení nevolnictví a možnosti vykoupení se z roboty. Toho využil majitel velkostatku Konopiště František Josef hrabě z Vrtby a v roce 1793 založil v týneckém zámku a ve staveních náležících pivovaru, které patřily ke konopišťskému panství, továrnu na výrobu jemné kameniny. Továrna začala prosperovat a proto byla v roce 1812 v blízkosti týneckého hradu postavena nová jednopatrová budova. Kvalitu a úspěšnost výrobků jasně dokládá účast na několika průmyslových výstavách v Praze i ve Vídni.

Bohužel v polovině 19. století se začala projevovat malá rentabilita výroby způsobená především drahou dopravou surovin, stoupajícími cenami dřeva a dopravními překážkami. Tak nastal rychlý úpadek, který vedl až k zastavení výroby v roce 1866.

 

Původní a současná podoba týnecké manufaktury

 

 

 

 

Původní a současná podoba týnecké manufaktury

Statut Městského muzea v Netvořicích platný od 15.9.2020

 

Muzejíčko smaltu