Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Muzeum

Městské muzeum Netvořice


muzeum.jpgKudyznudy.cz - tipy na výlet


 

Kontakt:  Městské muzeum Netvořice, Muzejní 46, 257 44 Netvořice      

mobil: +420 724 967 321 nebo +420 777 244 633

e-mail: info@netvorice.cz,

web: www.netvorice.cz

          


 

Historie muzea

Muzeum vzniklo zásluhou Muzejního spolku pro zachování památek Netvořic a okolí, jehož ustavující schůze se konala 1. listopadu 1919. Koncem roku 1922 měl Muzejní spolek 126 členů. Hlavními podporovateli vznikajícího muzea byla netvořická obec a pražský „Spolek rodáků z Netvořic a okolí“. Základ sbírek tvořily většinou dary od členů Spolku rodáků. V roce 1924 přidělilo obecní zastupitelstvo muzeu a jeho rozrůstajícím se sbírkám domek se zahrádkou v prostoru bývalého panského dvora. Ten byl v roce 1931 rozšířen a přibylo také patro. Tím dostala budova muzea dnešní podobu.

historický snímek muzea

Do začátku 2. světové války pracovali členové Muzejního spolku na zušlechťování a doplňování sbírek, především se podařilo získat ojedinělou sbírku výrobků zaniklé manufaktury na kameninu v Týnci nad Sázavou. Tato činnost byla násilně přerušena okupací a následným nuceným vystěhováním Netvořicka. Muzejní sbírky byly převezeny ve spěchu do Benešova. Po konci války s návratem vysídlených Netvořáků začal opět pracovat Muzejní spolek. Jeho zásluhou se v roce 1947 většina muzejních exponátů vrátila zpět. V roce 1952 po zastavení činnosti spolku přešla správa muzea pod netvořickou obec.

V devadesátých letech minulého století začalo docházet k postupné rekonstrukci budovy muzea a lepšímu uspořádání sbírek. Byla také obnovena činnost rodáckého spolku, který znovuvznikl pod jménem „Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořících“.

Týnecká kamenina

Pohled do sbírek Týnecké kameniny (Sbírka fotodokumentace, Měst. muzeum Netvořice)

Týnecká kamenina

Tato stálá expozice je tvořena sbírkou unikátní kameniny z blízké továrny v Týnci nad Sázavou. Jsou v ní vystaveny nejen samotné výrobky jako talíře, mísy, kachle apod., ale také informace o týnecké manufaktuře a jejích majitelích. O získání unikátní kameniny pro muzeum se zasloužili především členové Muzejního spolku a Spolku rodáků z Netvořic ve 20. a 30. letech dvacátého století.

Něco z historie manufaktury v Týnci nad Sázavou

K započetí výroby kameniny přispěla především ve druhé polovině 18. století snaha po hospodářské soběstačnosti a Josefem II. vydané patenty o zrušení nevolnictví a možnosti vykoupení se z roboty. Toho využil majitel velkostatku Konopiště František Josef hrabě z Vrtby a v roce 1793 založil v týneckém zámku a ve staveních náležících pivovaru, které patřily ke konopišťskému panství, továrnu na výrobu jemné kameniny. Továrna začala prosperovat a proto byla v roce 1812 v blízkosti týneckého hradu postavena nová jednopatrová budova. Kvalitu a úspěšnost výrobků jasně dokládá účast na několika průmyslových výstavách v Praze i ve Vídni.

Bohužel v polovině 19. století se začala projevovat malá rentabilita výroby způsobená především drahou dopravou surovin, stoupajícími cenami dřeva a dopravními překážkami. Tak nastal rychlý úpadek, který vedl až k zastavení výroby v roce 1866.

 

Původní a současná podoba týnecké manufaktury

 

 

 

 

Původní a současná podoba týnecké manufaktury

 

Statut Městského muzea v Netvořicích platný od 4.3.2024

 

 

Muzejíčko smaltu