Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 


 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládáni komunálního odpadu.pdf


 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.pdf

  


1.1.2024


1.1.2024

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 1.1.2024
 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného.pdf 1.1.2024

 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu.pdf

1.1.2024

 Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního odpadového hospodářství

1.1.2022 
 Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 3/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace  23.12.2020
 Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 2/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení 2.10.2020

Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 1/2020, kterou se vydává Požární řád obce

PPP Dunávice.pdf

Příloha 3B zdroje vody Dunávice 1 (1).pdf

PPP Lhota.pdf

PPP Maskovice.pdf

Příloha 3B zdroje vody Maskovice 1.pdf

PPP Netvořice.pdf

Příloha 3B zdroje vody Netvořice 1.pdf

PPP Radějovice.pdf

PPP Tuchyně.pdf

Příloha 3B zdroje vody Tuchyně 1.pdf

PPP Všetice.pdf

Příloha 3B zdroje vody Všetice 1.pd

 

2.10.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 kterou se stanoví společný školský obvod mateřské školy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 kterou se stanoví společný školský obvod základní školy


 

Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

6.6.2017

6.6.2017 


1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č.1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Netvořice 1.1.2008
   

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

 

Vyhledání dalších právních předpisů

Ostatní dokumenty