Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 Obecně závazná vyhláška č.3/2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

30.6.2021 


1.3.2021

Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 3/2020 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

 

Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 2/2020 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení

23.12.2020

 

2.10.2020

Obecně závazná vyhláška městyse Netvořice č. 1/2020, kterou se vydává Požární řád obce

PPP Dunávice.pdf

Příloha 3B zdroje vody Dunávice 1 (1).pdf

PPP Lhota.pdf

PPP Maskovice.pdf

Příloha 3B zdroje vody Maskovice 1.pdf

PPP Netvořice.pdf

Příloha 3B zdroje vody Netvořice 1.pdf

PPP Radějovice.pdf

PPP Tuchyně.pdf

Příloha 3B zdroje vody Tuchyně 1.pdf

PPP Všetice.pdf

Příloha 3B zdroje vody Všetice 1.pdf

 

2.10.2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 6.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku ze psů 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o poplatku za komunální odpad 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku ze vstupného 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2009
Obecně závazná vyhláška č.1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Netvořice 1.1.2008
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se v souvislosti se změnou č. 5 územního plánu sídelního útvaru Netvořice mění vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Netvořice  

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Ostatní dokumenty