Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 6.1.2020

Obecně závazná vyhláška č.3/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.4/2019 o poplatku za komunální odpad 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.5/2019 o místním poplatku z pobytu 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.7/2019 o místním poplatku ze vstupného 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1.1.2009
Obecně závazná vyhláška č.1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Netvořice 1.1.2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se v souvislosti se změnou č. 5 územního plánu sídelního útvaru Netvořice mění vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Netvořice

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž úřad městyse ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Ostatní dokumenty