Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Spolky > Spolek rodáků

Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích

je občanskou apolitickou organizací založenou v roce 1904.

Členem spolku muže být každý člověk bez ohledu na věk, politickou příslušnost či náboženské vyznání, který souhlasí se stanovami a cíli spolku a je odsouhlasen Valnou hromadou Spolku, která se koná 1 x za rok.

Mezi základní cíle Spolku rodáků patří 

  • lobování pro Netvořice, podpora prosperity Netvořicka
  • uchování Netvořického muzea v Netvořicích
  • podpora občanské společnosti a občanské sounáležitosti a respektu 
  • výchova dětí i občanů k hrdosti na rodný kraj
  • publikační a sběratelská činnost o historii Netvořicka
  • zbudování spolkové klubovny
  • předkládání dlouhodobých vizí pro region, ochrana veřejného zájmu
  • ochrana krajiny a její prostupnosti

Rychlý kontakt na Spolek rodáků

starosta Ing. Jiří Stibůrek  

stiburek.j@eltsen.cz   

+420 737 230 230