Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


ODEČTY VODOMĚRŮ - NETVOŘICE

Od čtvrtka 26.1.2023 začínají  probíhat odečty vodoměrů v městysi Netvořice. Odečty provádí náš odečítač pan Hervert – telefon 724 876 115Může se Vám prokázat platným průkazem a je vybaven ochrannými pomůckami. V případě, že nebudete zastiženi, můžete nahlásit stav vodoměru panu Hervertovi SMS, MMS zprávou na telefon 724 876 115 nebo poslat emailem: hervert@vhsbenesov.cz. Stavy vodoměrů z vlastních studní pro potřeby vyúčtování stočného je nutné nahlásit telefonicky nebo emailem na Úřad městyse Netvořice nejpozději do 8.2.2023. 


Publikováno 25. 1. 2023 14:08

Darovací smlouva Dětský domov Racek

Darovací smlouva Dětský domov Racek.pdf


Publikováno 16. 1. 2023 14:50

Poplatky za popelnice a psy v roce 2023

Oznamujeme, že od 18.1. do 28.2.2023 je možné hradit poplatky za popelnice a psy na pokladně Úřadu městyse Netvořice v úředních dnech - pondělí a středa, u poplatků za psy je termín splatnosti nejpozději do 30.3.23. Poplatky je možné hradit také bezhotovostně na účet 3295459399/0800, je však nutné si před uskutečněním platby zavolat na úřad městyse na telefon 601386314 nebo napsat na e-mail info@netvorice.cz o sdělení variabilního symbolu k dané platbě. 

Sazba poplatku za popelnice od 1.1.2023.jpg


Publikováno 2. 1. 2023 15:03

Ptačí chřipka ve Středočeském kraji

Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu.

Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků. Aktuální informace k problematice jsou k dispozici na webu SVS SVS z důvodů šíření ptačí chřipky zakazuje venkovní chov drůbeže – Státní veterinární správa (svscr.cz) .


Publikováno 14. 12. 2022 8:39

Změna otevírací doby ve sběrném místě

Změna otevírací doby ve sběrném místě

 

Městys Netvořice oznamuje, že

sběrné místo bude do 31.3.2023 otevřeno pouze v sobotu od 9:00 - do 11:00 hodin. Děkujeme za pochopení


Publikováno 5. 12. 2022 16:21

Datové schránky pro podnikající fyzické osoby nebo pro právnické osoby od roku 2023

Datové schránky pro podnikající fyzické osoby nebo pro právnické osoby od roku 2023

V roce 2021 byl schválen zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO).
DEPO dotváří změny, které v oblasti elektronizace ve veřejné správě přinesl zákon
č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů.

Dle této nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro
podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka
(dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci
o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku
nelze znepřístupnit.

Pro více informací o datových schránkách doporučuji navštívit webové stránky
www.chcidatovku.cz a pro přihlášení do datových schránek
www.mojedatovaschranka.cz. Informace poskytuje také infolinka 954 200 200.

 

Datovka_letak.pdf

Datová schránka_2.pdf

IDENTITA OBČANA.pdf


Publikováno 21. 11. 2022 16:53

Milostivé léto II.

Vzhledem k tomu, že zákonodárci posvětili druhé kolo milostivého léta pro dlužníky, 

nabízíme vašim občanům opět bezplatnou službu Dluhového poradenství.

 

S přátelským pozdravem    Mgr. Alena Radová

Občanská poradna - Cesta integrace, o.p.s.

Masarykovo nám. 1, Benešov

tel.: 312 315 284, 774 780 107

email: obcanskaporadna@cestaintegrace.cz

www.cestaintegrace.cz
www.poradnaobetem.cz

Jsme nestranní, nezávislí, naše pomoc je poskytována důvěrně - své služby nabízíme bezplatně.


Publikováno 5. 8. 2022 9:17

Středočeský kraj spustí přijímání žádostí o kotlíkové dotace

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový. Více v textu uvnitř. 


Publikováno 1. 6. 2022 15:51

Odklad "zákazu kotlů 1. a 2. třídy"

Senát Parlamentu ČR schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o 2 roky, tj. tyto stacionární zdroje lze ve výše uvedených stavebních objektech provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší až do 31. 8. 2024. Od 1. září 2024 bude provoz těchto zdrojů i ve výše uvedených stavebních objektech zakázán a bude sankcionovatelný podle zákona o ochraně ovzduší.

Senát Parlamentu ČR schválil návrh předložený Poslaneckou sněmovnou v totožném znění, bez vrácení s pozměňovacími návrhy, to znamená, že nyní bude schválená novela předložena k podpisu prezidentu republiky, který má na podpis 30 dnů, případně může uplatnit tzv. suspenzivní veto (s ohledem na průběh legislativního procesu, by byl návrh opětovně schválen). Lze tedy již konstatovat, že k odkladu zákazu vymezeného výše dojde s účinností od 1. července 2022, tj. dojde k úpravě původního "všeobecného zákazu", který měl začít platit od 1. září 2022, od 1. září se zákaz vztahuje na objekty, které nejsou určeny jako rodinný dům, bytový dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci.

Pro informaci zde také předkládám nové znění ustanovení § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší, v němž je novela obsažena (změny vyznačeny tučně).

"(16) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je spalovací stacionární zdroj podle věty první provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. srpna 2024."


Publikováno 20. 5. 2022 9:22

Kotlíková dotace

Informační materiály k finančním příspěvkům na výměnu starých nevyhovujících kotlů z programu kotlíkových dotací, které připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově.

O podporu na výměnu neekologického kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %.

Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy ještě před jejich zákazem.

 

Kotlíková dotace - plakát.pdf


Publikováno 12. 5. 2022 13:51