Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


2 Starší

Vánoční koncert Moniky Absolonové

Městys Netvořice Vás zve na Vánoční koncert Moniky Absolonové, který se koná 10.12.2022 od 18:00 hodin v Sokolovně v Netvořicích. 


Publikováno 3. 10. 2022 14:07

Milostivé léto II

Milostivé léto

Milostivé léto II je tady! Pokud jste nestihli využít minulého milostivého léta, je zde druhá šance! Akce začne od 1. září 2022 a trvat bude opět tři měsíce.

Je určena fyzickým osobám, které mají dluh v exekuci vůči tzv. veřejnoprávním věřitelům, jako jsou např. dopravní podniky, technické služby, nemocnice, energetika v rukou státu (např. ČEZ) a další.

Máte znovu jedinečnou možnost zbavit se některých svých dluhů a to tak, že zaplatíte původní dluh (jistinu nebo její doplatek) navýšený o administrativní poplatek a následně Vám budou odpuštěny veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady související s tímto dluhem. Vaše dluhy, které po Vás exekutoři vymáhají, se tak mohou značně snížit!

Nevíte-li, jaké exekuce máte, víme, jak to zjistit! Máte-li více dluhů a nejste si jistí, zdali se na ně Milostivé léto vztahuje, pomůžeme Vám je určit. Společně sestavíme písemné žádosti Vašim exekutorům podle stanovených pravidel. Milostivým létem Vás rádi provedeme od začátku až do konce.

Pokud se na některé Vaše závazky Milostivé léto nevztahuje, nabídneme Vám konzultaci na téma oddlužení soudní cestou. Máme potřebnou akreditaci k podávání insolvenčních návrhů a rádi Vám návrh na oddlužení sepíšeme.

Naše Občanská poradna Diakonie Střed Vám všechny služby poskytne zcela bezplatně a to na pracovištích v Čáslavi, v Kolíně, Benešově, Voticích a ve Zruči nad Sázavou.

Neváhejte a obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme!

 

KONTAKT PRO DALŠÍ INFORMACE A POMOC PŘI ŘEŠENÍ DLUHŮ:

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy

Poradna Čáslav a Kolín: e-mail: lavicka.alena@diakonie-stred.cz, tel. 734 516 733

Poradna Zruč nad Sázavou, Benešov a Votice: talasova.klara@diakonie-stred.cz, tel. 603 949 113

www.diakonie-stred.cz

 


Publikováno 21. 9. 2022 9:05

Výkup jablek

"V sobotu 27. 8. se zahajuje výkup padaných jablek. Výkup bude probíhat v Jírovicích číslo 1."

Více: plakát - výkup jablek - Jírovice.pdf


Publikováno 24. 8. 2022 15:51

Informace k uzavírce komunikace č. II/105 z Jílového do Borku

Vážení spoluobčané,

z důvodu nutné opravy krajské komunikace v Kabátech bude v termínu od 12.8. – do 17.12.2022 zcela uzavřena silnice z Borku do Jílového u Prahy. Opravy budou v takovém rozsahu, že se nám bohužel nepodařilo při společných jednáních prosadit alespoň možnost průjezdu MHD. Našim cílem bylo zejména ulehčit přístup do Jílového pro studenty tamních škol a pracující.

V příloze přikládáme zjednodušenou tabulku  pro ranní a odpolední spoje z  Netvořic a zpět. Během dne lze využít také kombinaci spojení přes Štěchovice a Davli s přibližně stejnou dobou přepravy linkami 438, 390, 444. Spojení lze vyhledat také na stránkách pid.cz, případně v aplikaci Lítačka.

Netvořice-Jílové - tabulka.pdf


Publikováno 10. 8. 2022 11:08

Milostivé léto II.

Vzhledem k tomu, že zákonodárci posvětili druhé kolo milostivého léta pro dlužníky, 

nabízíme vašim občanům opět bezplatnou službu Dluhového poradenství.

 

S přátelským pozdravem    Mgr. Alena Radová

Občanská poradna - Cesta integrace, o.p.s.

Masarykovo nám. 1, Benešov

tel.: 312 315 284, 774 780 107

email: obcanskaporadna@cestaintegrace.cz

www.cestaintegrace.cz
www.poradnaobetem.cz

Jsme nestranní, nezávislí, naše pomoc je poskytována důvěrně - své služby nabízíme bezplatně.


Publikováno 5. 8. 2022 9:17

Středočeský kraj spustí přijímání žádostí o kotlíkové dotace

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový. Více v textu uvnitř. 


Publikováno 1. 6. 2022 15:51

Odklad "zákazu kotlů 1. a 2. třídy"

Senát Parlamentu ČR schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o 2 roky, tj. tyto stacionární zdroje lze ve výše uvedených stavebních objektech provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší až do 31. 8. 2024. Od 1. září 2024 bude provoz těchto zdrojů i ve výše uvedených stavebních objektech zakázán a bude sankcionovatelný podle zákona o ochraně ovzduší.

Senát Parlamentu ČR schválil návrh předložený Poslaneckou sněmovnou v totožném znění, bez vrácení s pozměňovacími návrhy, to znamená, že nyní bude schválená novela předložena k podpisu prezidentu republiky, který má na podpis 30 dnů, případně může uplatnit tzv. suspenzivní veto (s ohledem na průběh legislativního procesu, by byl návrh opětovně schválen). Lze tedy již konstatovat, že k odkladu zákazu vymezeného výše dojde s účinností od 1. července 2022, tj. dojde k úpravě původního "všeobecného zákazu", který měl začít platit od 1. září 2022, od 1. září se zákaz vztahuje na objekty, které nejsou určeny jako rodinný dům, bytový dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci.

Pro informaci zde také předkládám nové znění ustanovení § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší, v němž je novela obsažena (změny vyznačeny tučně).

"(16) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je spalovací stacionární zdroj podle věty první provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. srpna 2024."


Publikováno 20. 5. 2022 9:22

Kotlíková dotace

Informační materiály k finančním příspěvkům na výměnu starých nevyhovujících kotlů z programu kotlíkových dotací, které připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově.

O podporu na výměnu neekologického kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %.

Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy ještě před jejich zákazem.

 

Kotlíková dotace - plakát.pdf


Publikováno 12. 5. 2022 13:51

Pomoc Ukrajině

Na webových stránkách městyse Netvořice byla zřízena nová sekce "Pomoc Ukrajině", kde naleznete aktuální informace vztahující se k potřebné pomoci. 

Pomoc Ukrajině | Městys Netvořice (netvorice.cz)


Publikováno 28. 2. 2022 11:18

Služba pro seniory a chronicky nemocné

Oznamujeme, že zájemci o speciální službu pro seniory a chronicky nemocné spočívající ve vyzvedávání léků v lékárně a jejich donášce domů mohou kontaktovat terénní sociální pracovnici pí. Hanu Kronovetrovou přímo na telefonním čísle 733 741 028.


Publikováno 26. 10. 2020 11:43

2 Starší