Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


2 Starší

Po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2022 - sobota 4.6. 2022

Tradiční putování poutníků z Prahy do Orvieta se v letošním roce uskuteční v termínu 2.6. - 19.6.2022.  Pokud se budete chtít k poutníkům připojit v okolí Netvořic, přikládáme rozpis druhé a třetí etapy.

 

Plakát Orvieto 2022

Orvieto 2022 rozpis etapa II.

Orvieto 2022 rozpis etapa III.


Publikováno 27. 5. 2022 9:21

Dětský den - 28.5.2022 od 13:30 hodin na fotbalovém hřišti

Městys Netvořice ve spolupráci s místními spolky vás srdečně zve na Dětský den.

Den dětí 2022 - plakát


Publikováno 25. 5. 2022 9:12

Odklad "zákazu kotlů 1. a 2. třídy"

Senát Parlamentu ČR schválil návrh novely zákona o ochraně ovzduší, kterým se pro rodinné domy, bytové domy a stavby pro rodinnou rekreaci odkládá zákaz provozu stacionárních zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace nesplňujících požadavky uvedené v § 17 odst. 1 písm. g) zákona o 2 roky, tj. tyto stacionární zdroje lze ve výše uvedených stavebních objektech provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší až do 31. 8. 2024. Od 1. září 2024 bude provoz těchto zdrojů i ve výše uvedených stavebních objektech zakázán a bude sankcionovatelný podle zákona o ochraně ovzduší.

Senát Parlamentu ČR schválil návrh předložený Poslaneckou sněmovnou v totožném znění, bez vrácení s pozměňovacími návrhy, to znamená, že nyní bude schválená novela předložena k podpisu prezidentu republiky, který má na podpis 30 dnů, případně může uplatnit tzv. suspenzivní veto (s ohledem na průběh legislativního procesu, by byl návrh opětovně schválen). Lze tedy již konstatovat, že k odkladu zákazu vymezeného výše dojde s účinností od 1. července 2022, tj. dojde k úpravě původního "všeobecného zákazu", který měl začít platit od 1. září 2022, od 1. září se zákaz vztahuje na objekty, které nejsou určeny jako rodinný dům, bytový dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci.

Pro informaci zde také předkládám nové znění ustanovení § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší, v němž je novela obsažena (změny vyznačeny tučně).

"(16) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je spalovací stacionární zdroj podle věty první provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. srpna 2024."


Publikováno 20. 5. 2022 9:22

Kotlíková dotace

Informační materiály k finančním příspěvkům na výměnu starých nevyhovujících kotlů z programu kotlíkových dotací, které připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. Žádosti budou přijímat kraje, a to do 31. srpna 2022. Spuštění příjmu se předpokládá v průběhu června. Příspěvky bude možné čerpat také zálohově.

O podporu na výměnu neekologického kotle nepřijdou ani ostatní domácnosti. Ty mají možnost získat dotaci z programu Nová zelená úsporám ve výši až 50 %.

Domácnosti tak dostávají nanejvýš výhodnou možnost k výměně starých kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy ještě před jejich zákazem.

 

Kotlíková dotace - plakát.pdf


Publikováno 12. 5. 2022 13:51

Výlet po stopách českých velikánu - v sobotu 4.6.2022

Výlet po stopách českých velikánů - plakát


Publikováno 16. 3. 2022 16:21

Pomoc Ukrajině

Na webových stránkách městyse Netvořice byla zřízena nová sekce "Pomoc Ukrajině", kde naleznete aktuální informace vztahující se k potřebné pomoci. 

Pomoc Ukrajině | Městys Netvořice (netvorice.cz)


Publikováno 28. 2. 2022 11:18

Sběr a svoz bioodpadu

Sběr a svoz bioodpad.pdf

Prohlášení plátce poplatku bioodpad.docx

 


Publikováno 22. 12. 2021 10:59

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození r.2022

Informace pro poplatniky dane z nemovitych veci tykajici se uplatnenini osvobozeni na zdanovaci obdobi roku 2022 priloha c.1.pdf

Informace pro poplatniky dane z nemovitych veci tykajici se uplatnenini osvobozeni na zdanovaci obdobi roku 2022 priloha c.2.pdf


Publikováno 3. 9. 2021 7:57

Služba pro seniory a chronicky nemocné

Oznamujeme, že zájemci o speciální službu pro seniory a chronicky nemocné spočívající ve vyzvedávání léků v lékárně a jejich donášce domů mohou kontaktovat terénní sociální pracovnici pí. Hanu Kronovetrovou přímo na telefonním čísle 733 741 028.


Publikováno 26. 10. 2020 11:43

Změna otevírací doby Pošty Netvořice od 1.10.2020

Změna otevírací doby Pošty Netvořice od 1.10.2020.pdf


Publikováno 18. 9. 2020 11:37
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

2 Starší