Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Městys Netvořice

2. Důvod a způsob založení

Městys Netvořice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Místní spolky

SDH
Včelaři
Kolna
Myslivecký spolek z.s. Netvořice
Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích
Zahrádkáři
TJ Sokol

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městys Netvořice
Mírové náměstí 19
257 44 Netvořice

Úřední hodiny

pondělí               8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
středa                 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Telefonní čísla

pevná linka: 317 789 203
mobilní telefon: 731 127 120 (starostka)

Adresa internetové stránky

www.netvorice.cz

Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  • vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna
  • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny info@netvorice.cz
  • osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

 

Další elektronické adresy

starostka@netvorice.cz
mistostarostka@netvorice.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3295459399/0800

6. IČ

00232360

7. DIČ

CZ00232360 - městys je plátcem DPH

8. Dokumenty

Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Rozpočet

Všechny rozpočty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzor licenčních smluv

  • 16.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

  •  

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: