Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Z historie > Historie > Netvořice po Bílé hoře

Netvořice po Bílé hoře

Předcházející majitelé Netvořic obsazovali ístní kostel kněžími podobojí. Mezi nejvýznamnější patřili kněz Stanislav, který v roce 1555 dal zhotovit novou cínovou křtitelnici, a ve druhé polovině 16. Století pak vynikající český kontrapunktitk Jan Trojan Turnovský, autor vícehlasých skladeb, uložených v rukopisném kancionálu benešovském. Okolo roku 1573 jej uspořádal benešovský kolář Václav Rotárius.
Stejně jako Netvorští tak i další majitelé Netvořic Hodějovští upadli po porážce českého stavovského povstání v roce 1620 v nemilost u nových vládců země, spojenou se ztrátou majetku. Hodějovských část majetku získal na krátký čas, jako celé konopišťské panství, Albrecht z Valdštejna, který je zakrátko prodal Pavlu Michnovi z Vacínova. Tím došlo ke spojení celých Netvořic pod jednoho majitele.
Nový majitel Pavel Michna z Vacínova vypudil z Netvořic protestantské kněze a snažil se zdejší obyvatele obrátit na víru katolickou. Ke katolizaci byli do Netvořic povoláni roku 1624 jezuité, což vyvolalo u obyvatel odpor. Část jich prchla do okolních lesů. Pomalu se ale přece jen jezuitům dařilo jejich úsilí. Došlo však k nečekanému obratu. Obyvatelé Netvořic ve velkém počtu znovu opustili obec, v okolí se ozbrojili a spolu s obyvateli okolních vsí se chystali přepadnout netvořickou tvrz, sídlo Michnova hejtmana. Asi 300 vzbouřenců stanulo před tvrzí, ale zpráva o blížícím se Michnově vojsku je od záměru odradila. Vojáci pak zjednali klid násilím a dopouštěli se i rabování. Tak skončilo poslání jezuitů pod ochranou vojska.
Podle berní ruly měly Netvořice v roce 1654 třicet pět stavení s polnostmi. Netvořická fara, původně stojící při severní straně kostela, opuštěna protestanty, se dostala do rukou katolíků. Rokem 1669 počínaje byla založena matrika za kněze Blažeje Nynka Holického, faráře netvořického a bělického.

‹‹‹zpět