Je nutné nainstalovat Flash player

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky > Spolek rodáků

Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořicích

je občanskou apolitickou organizací založenou v roce 1904.

Členem spolku muže být každý člověk bez ohledu na věk, politickou příslušnost či náboženské vyznání, který souhlasí se stanovami a cíly spolku a je odsouhlasen Valnou hromadou Spolku, která se koná 1 x za rok.

Mezi základní cíle Spolku rodáků patří 

  • lobování pro Netvořice, podpora prosperity Netvořicka
  • uchování Netvořického muzea v Netvořicích
  • podpora občanské společnosti a občanské sounáležitosti a respektu 
  • výchova dětí i občanů k hrdosti na rodný kraj
  • publikační a sběratelská činnost o historii Netvořicka
  • zbudování spolkové klubovny
  • předkládání dlouhodobých visí pro region, ochrana veřejného zájmu
  • ochrana krajiny a její prostupnosti

 

Rychlý kontakt na Spolek rodáků

starosta ing.Jiří Stibůrek   stiburek.j@eltsen.cz   +420/737/230230

 

Komplexní informace o Spolku rodáků

www.netvorice.eu

 

Přihláška do spolku zde:

http://www.netvorice.eu/data/kontakty/Prihlaska_Rodaci.pdf

 

Platné stanovy

http://www.netvorice.eu/data/stanovy/aktualni-stanovy.pdf

 

 

Přijďte mezi nás